Katsushika Hokusai, People

3 Items Found | Page 1 of 1

Katsushika Hokusai - Kajikazawa in Kai Province or Cormorant Fisherman, c. 1831

Katsushika Hokusai
Kajikazawa in Kai Province or Cormorant Fisherman, c. 1831

Katsushika Hokusai - Poem by Fujiwara no Yoshitaka, 1839

Katsushika Hokusai
Poem by Fujiwara no Yoshitaka, 1839

Katsushika Hokusai - Poem by Dainagon Tsunenobu, c. 1839

Katsushika Hokusai
Poem by Dainagon Tsunenobu, c. 1839