Home>Collection>Asian Art

Asian Art, Mens Portraits

6 Items Found | Page 1 of 1

Konishi Hirosada - Tatsu (Dragon), 1851

Konishi Hirosada
Tatsu (Dragon), 1851

Tsukioka Yoshitoshi - Morinaga Iken, 1865

Tsukioka Yoshitoshi
Morinaga Iken, 1865

Tsukioka Yoshitoshi - The actor Ichikawa Kodanji IV in the role of the virtuous Torii Matasuke, 1860

Tsukioka Yoshitoshi
The actor Ichikawa Kodanji IV in the role of the virtuous Torii Matasuke, 1860

Tsukioka Yoshitoshi - Fukami Jikyū in the Yoshiwara Entertainment District, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Fukami Jikyū in the Yoshiwara Entertainment District, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Moon over Shizu Peak: Warlord Hideyoshi Sounding his Conchshell, 1888

Tsukioka Yoshitoshi
Moon over Shizu Peak: Warlord Hideyoshi Sounding his Conchshell, 1888

Tsukioka Yoshitoshi - Mist, Ichikawa Sandaji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876

Tsukioka Yoshitoshi
Mist, Ichikawa Sandaji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876