Tsukioka Yoshitoshi

31 Items Found | Page 2 of 2

Tsukioka Yoshitoshi - I Want to Cancel My Subscription (Woman Reading a Newspaper), 1878

Tsukioka Yoshitoshi
I Want to Cancel My Subscription (Woman Reading a Newspaper), 1878

Tsukioka Yoshitoshi - Crowds Thronging to See the Whale Exhibited at Fukagawa, c. 1875-1876

Tsukioka Yoshitoshi
Crowds Thronging to See the Whale Exhibited at Fukagawa, c. 1875-1876

Tsukioka Yoshitoshi - Moon at the Licensed Quarters, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Moon at the Licensed Quarters, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - The Black Monster Attacking the Wife of a Carpenter in Kanda, 1875

Tsukioka Yoshitoshi
The Black Monster Attacking the Wife of a Carpenter in Kanda, 1875

Tsukioka Yoshitoshi - Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi
Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi - Soga no Gorō Viewing the Moon in the Mountains after Rain, 1885

Tsukioka Yoshitoshi
Soga no Gorō Viewing the Moon in the Mountains after Rain, 1885

Tsukioka Yoshitoshi - The Courtier Tsunenobu and the Demon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
The Courtier Tsunenobu and the Demon, 1886