Tsukioka Yoshitoshi, Floral

3 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Strolling: A Fashionable Married Woman of the Middle Meiji Period (1880s) Dressed in Western Style, 1888

Tsukioka Yoshitoshi
Strolling: A Fashionable Married Woman of the Middle Meiji Period (1880s) Dressed in Western Style, 1888

Tsukioka Yoshitoshi - Cherry, from the series Beauties and the Seven Flowers (Bijin shichiyōka), 1878

Tsukioka Yoshitoshi
Cherry, from the series Beauties and the Seven Flowers (Bijin shichiyōka), 1878

Tsukioka Yoshitoshi - Plum Blossom: Nishinotōin Shigeko with Poem Slip and Brush, 1878

Tsukioka Yoshitoshi
Plum Blossom: Nishinotōin Shigeko with Poem Slip and Brush, 1878