Tsukioka Yoshitoshi, Interiors

3 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - The Great Battle of Yashima, 1881

Tsukioka Yoshitoshi
The Great Battle of Yashima, 1881

Tsukioka Yoshitoshi - Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi
Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi - The Black Monster Attacking the Wife of a Carpenter in Kanda, 1875

Tsukioka Yoshitoshi
The Black Monster Attacking the Wife of a Carpenter in Kanda, 1875