Tsukioka Yoshitoshi, Figures

27 Items Found | Page 2 of 2

Tsukioka Yoshitoshi - The Sixteenth-Century General Kobayakawa Takakage Fearlessly Debating with the Goblin-Priest on Mount Hiko, 1892

Tsukioka Yoshitoshi
The Sixteenth-Century General Kobayakawa Takakage Fearlessly Debating with the Goblin-Priest on Mount Hiko, 1892

Tsukioka Yoshitoshi - Moon at the Licensed Quarters, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Moon at the Licensed Quarters, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Soga no Gorō Viewing the Moon in the Mountains after Rain, 1885

Tsukioka Yoshitoshi
Soga no Gorō Viewing the Moon in the Mountains after Rain, 1885